בית ההסתדרות חדרה, 1949

ארכיון אדריכלות ישראלית -לייטרסדורף את בלזיצמן 1946-1970