חינוך והשכלה

ביה"ס התיכון

1949

פתח תקוה
דוד פוכס 7