top of page

חינוך והשכלה

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

ביה"ס עמל א׳ פתח תקוה

1954

פתח תקוה
דוד רמז 38, שכונת פג'ה
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

החל מסוף שנות ה-40 תכננו לייטרסדורף ובלזיצמן מגוון מבני הסתדרות במושבה פתח תקווה. בין היתר הם היו אחראים על תכנון מבני הסתדרות בשיכון ותיקים, שכונת פג'ה. על פי התיעוד שבידינו הם תכננו את בית התרבות של מועצת הפועלים ואת בית הספר המקצועי "עמל" שתחת סמכותה של ההסתדרות. בית התרבות של מועצת הפועלים נחנך ב-1951 והינו אולם עם כ-400 מושבים, ששימש את קהילת השכונה למופעים, טקסים והקרנות קולנוע. התכנון אופייני לבתי תרבות אחרים שהם תכננו, בן קומה אחת, גג משופע ומבואת התכנסות המקדמת את האולם. בית הספר "עמל" של ציבור פועלי ההסתדרות, נחנך בתחילת שנות ה-50. בית הספר מתפרש על פני מספר מבנים כגון מבני כיתות, חדר אוכל ומבני סדנאות להכשרת התלמידים למקצועות מלאכה שונים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים