כינוס וייצוג

בית ההסתדרות בנימינה

1954

בנימינה
השניים פינת הפועל