כינוס וייצוג

בית ההסתדרות הוד השרון

1953

הוד השרון
- לא ידוע -