top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ההסתדרות החדש כפר סבא

1965

כפר סבא
מתחם ההסתדרות ברחוב נחשון
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בכפר סבא, על מגרש במרכז העיר בשטח של כ-4 דונמים היה קיים מתחם ההסתדרות השוקק. קומפלקס של מבנים ששירתו את תושבי העיר לצרכי בירוקרטיה, תרבות, ספורט וחינוך, החל מתנועת נוער ועד מועדון לגמלאי. בשנות ה-50 לייטרסדורף ובלזיצמן היו אחראים על שיפוץ והרחבת בית ההסתדרות הראשון שהוקם ע"י נחמן קפלינסקי. בהמשך, בשנות ה-60, הורחבו ושוכללו פונקציות ההסתדרות בעיר. לייטרסדורף ובלזיצמן היו אמונים על בניין הסתדרות נוסף במתחם. המבנה כלל אולמות ומשרדים והיה צמוד לאולם ההתעמלות ההסתדרותי וחובר אליו בחלל גרם המדרגות. משירדה גדולתה של ההסתדרות בסוף המאה ה-20, גם את השטח הזה היא מכרה ליזם פרטי, וכיום עומדים בו בנייני מגורים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים