כינוס וייצוג

בית ההסתדרות הישן כפר סבא

1954

כפר סבא
מתחם ההסתדרות ברחוב נחשון