top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ההסתדרות הרצליה

1951

הרצליה
בן גוריון 24
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית ההסתדרות של הרצליה, בדומה למבני הסתדרות נוספים במושבות ובערים, נבנה במטרה לרכז את מוסדות ההסתדרות השונים תחת קורת גג אחת, וכן להוות משכן קבע למועצת הפועלים של המושבה. תכנון בית ההסתדרות החל בשנת 1950 , כחלק מתוכנית של פעילי ההסתדרות להקמתם של מספר מבנים ברחבי המושבה לטובת פעילותם - שעל כולם היה אמון משרד לייטרסדורף את בלזיצמן. עיכובים שונים הביאו לכך שבניית הבית החלה רק כשנה לאחר מכן, בנובמבר 1951 . לטקס חנוכתו, שהתקיים בספטמבר 1953 , הגיעו למעלה מאלפיים איש אשר כללו, בין היתר, משפחות מן המעברות הסמוכות למושבה, נציגי קיבוצים מן הסביבה, וכן גם את מזכיר המפלגה הסוציאליסטית של הודו שביקר באותה העת בישראל. בשנת 2009 ניתן היתר להריסתו של בית ההסתדרות לטובת הקמתו של בניין מגורים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים