top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ההסתדרות חדרה

1949

חדרה
שדרות הנשיא 45
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית ההסתדרות של חדרה החליף את בית הפועלים הישן בעיר, שנזנח במהלך מלחמת העצמאות. את בניית הבית יזמו חמישה מוסדות הסתדרותיים - מועצת הפועלים, קופת מלווה, אגודת הצרכנים, סולל בונה ולשכת המס - וטקס הנחת אבן הפינה התקיים ערב ראש השנה תש״י ספטמבר 1949. הבניין עצמו נחנך כשנה לאחר מכן, בדצמבר 1950 ומשמש עד היום את משרדי ההסתדרות.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים