top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ההסתדרות נתניה

1952

נתניה
דוד רמז 13
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית ההסתדרות של נתניה הוקם על שטח של שנרכש על ידי מועצת הפועלים של המושבה לטובת מטרה זו. חנוכת הבית - ששטחו היה כ 1,100- מ״ר שכללו 25 חדרי משרדים, אולם אסיפות, חדר קריאה ומזנון - התקיימה בחודש יולי 1953, והוא נקרא על שמו של דוד רמז, שנפטר כשנתיים קודם לכן. בשנת 1957, תכנן המשרד תוספת של קומה שלישית לבניין, אשר לא ברור האם התממשה. בתוכנית המקורית למתחם תוכנן גם מבנה קולנוע צמוד, אך זה לא יצא אל הפועל בשנים של הקמת בית ההסתדרות. עם זאת, ב 1965- מתוכננת בסופו של דבר בנייתו של בית הקולנוע, אך על ידי האדריכל י. ריגר, בתכנית נפחית הדומה לזו שבהצעה המקורית של לייטרסדורף ובלזיצמן. ב 1994- נהרס בית ההסתדרות על שם דוד רמז, לטובת בניין משרדים מודרני.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף