top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ההסתדרות רמלה

1955

רמלה
דני מס 8
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית מועצת הפועלים של רמלה היה לראשון מסוגו בערי העולים בארץ. הבית נבנה על מגרש אשר ניתן על ידי העירייה במרכז העיר, ומימונו נעזר במגבית ההסתדרות בארה״ב. בטקס חנוכת הבית, במאי 1956, הוקראו ברכות מטעם נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים ונציגי מועצות פועלים מערים נוספות. הבניין מכיל אולם בן 400 מושבים, לצד ספריה ו-16 חדרים למוסדות ההסתדרות העירוניים, ובהם מבטחים, עיתון דבר, הסנה, אגודת פועלי בניין, קרן לביטוח ועוד. בתוכנית המקורית שהוצעה, תוכנן גם מבנה קולנוע שישלים את הקומפלקס ההסתדרותי, אך זה לא יצא אל הפועל. בבניין נעשה שימוש בחומרים מגוונים - מוטות ברזל, לבנים, אבן פראית וחיפוי טיח, אשר נשמרו בו גם כיום.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים