כינוס וייצוג

בית ההסתדרות תל מונד

1959

תל מונד
הדקל