top of page

בריאות

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית החולים הלל יפה

1970

חדרה
השלום
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

המבנה המרכזי של בית החולים הלל יפה בחדרה תוכנן על ידי לייטרסדורף ובלזיצמן בסוף שנות ה-60 ובמהלך שנות ה-70. המבנה נחנך ב-1980, כאשר אנדרי לייטרסדורף כבר לא היה בין החיים.
המבנה תוכנן בסגנון הברוטליסטי, עם פתחים חזרתיים שכה אפיינו את התכנון הפונקציונלי והמודרני של המשרד, כולל הקפדה על בנייה מותאמת אקלים עם הצללת החלונות על ידי נסיגתם מן החזיתות ומעברים מקורים.
המבנה משמש עד היום כמבנה המרכזי של בית החולים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים