top of page

חינוך והשכלה

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית החינוך רעננה

1950

רעננה
אליעזר יפה 14 (קרית ההסתדרות)
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית החינוך ברטוב ברעננה הוקם בראשית שנות ה-50. עקב היפרדות זרם העובדים מהחינוך הכללי בעיר, רכשה מועצת רעננה את המגרש הסמוך לשטח שרכשה ההסתדרות במטרה להקים שם את בית הספר המיועד אנשי ציבור הפועלים. כך עמלו בלזיצמן ולייטרסדורף על מתחם ההסתדרות כולו וכללו בו את בית החינוך. בית החינוך תוכנן ברוח שאר מבני ההסתדרות שהם תכננו במתחם, הוא היה בן 2 קומות, עם אגפים אורכיים המייצרים חזית ארוכה לרחוב וממסגרים רחבה פנימית להתכנסות אנושית. עד היום מתפקד המבנה כבית ספר ציבורי הממשיך להתרחב ולגדול.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים