חינוך והשכלה

בית החלוצות

1950

פתח תקוה
שפירא פינת קרן קיימת