כינוס וייצוג

בית המועצה כפר סבא

1957

כפר סבא
ויצמן 135