חינוך והשכלה

בית הנוער העובד

1950

פתח תקוה
זאב ברדה 32