top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית הסתדרות ובית נוער יהוד

1960

יהוד
הרצל 37
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית ההסתדרות ביהוד תוכנן והוקם בתחילת שנות ה-60. המבנה הוקם ע"י מועצת פועלי פתח תקווה, שבאותה תקופה, הייתה אחראית גם על אזור יהוד. לייטרסדורף ובלזיצמן תכננו מבנה פונקציונאלי, בן קומה אחת ע"פ 332 מ"ר. המבנה הכיל אולם התכנסות גדול, ספריה, חדר קריאה, מועדון לארגון אימהות עובדות, חדר קורסים ומשרדים למזכיר הסניף ולנוער העובד. המבנה שירת את החברים בעיקר לענייני פנאי, קהילה ותרבות. כיום, כמו מבני הסתדרות רבים, השטח הופרט ומושכר לקופ"ח מאוחדת.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים