top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית העם כפר סירקין

1951

כפר סירקין
הבנים 16
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית העם בכפר סירקין נבנה בשנות ה-50, הא ממוקם במרכז המושב, בהצטלבות שני הרחובות האורכיים של היישוב. בתכנון הראשוני, לייטרסדורף ובלזיצמן תכננו בעבור המושב תכנית מתחם קהילתי מפותחת יותר, שכללה רחבה מרכזית עם אנדרטה, אמפיתאטרון פתוח, משרדים ואולם מופעים גדול. בפעול, נבנה אולם בית העם שהינו חדר מלבני בשטח של כ-139 מ"ר ולצדו חלל עם משרד, שירותים ומבואה לאולם. במרוצת השנים, עם גדילת המושב והצרכים הקהילתיים, נוספו למבנה מקלט, במה, ספריה, חדר ישיבות ומועדון לחברים הוותיקים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים