top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית העם מושב חרות

1955

מושב חרות
דרך המייסדים
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית העם במושב חרות תוכנן והוקם בשנות ה-50 של המאה הקודמת. תכנית המבנה כללה אולם מופעים בן 390 מושבים, חדר ספריה ומבואות חוץ מקורות בחזית ובצדי המבנה שהיה נעים להתקהל תחתן. מבנה זה היה המקום המרכזי בחיי הקהילה במושב. נערכו בו טקסי חג ונישואין, ערכו מופעים והקרנות סרטים. המבנה הוקם בלב המושב, על רחבת דשא ציבורית והוא היווה בית לשלל פעילויות התרבות במושב. במרוצת השנים לא תוחזק המבנה כראוי, ומשנות ה-90 תקרתו החלה מתפרקת, חלונותיו נופצו והוא הפך לחלל מוזנח ומוסכן לשהייה. בית העם נותר במקומו, מעורר זיכרונות של חגיגות מהעבר, אך הכניסה אליו אסורה עקב מצבו הרעוע.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים