top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית העם מושב עשרת

1958

עשרת, יישובי גדרות
הרימון פינת השקמה
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית העם ביישוב עשרת (בשית לשעבר), נבנה לקראת סוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, והיה למרכז התרבותי של תושבי עשרת, ממנו נהנו גם שאר תושבי הישובים במועצה האזורית גדרות. התכנון היה אופייני לבתי העם שלייטרסדורף ובלזיצמן תכננו ביישובים כפריים. המבנה חד קומתי, כלל אולם קולנוע עם כ-400 מושבים, קיוסק, ובחזית מבואה פתוחה עם גג שטוח ועמודים, שם התכנסו התושבים לפני ואחרי האירוע. בבית העם הוקרנו בעיקר סרטים, הוצגו מופעים וצוינו חגים. עם השנים המבנה הוזנח ומצבו הפיזי הלך והתדרדר. בשנות ה-80 הוא נסגר לפעילות וננטש. בתחילת העשור השני של שנות האלפיים, גויס הכסף והרצון הנדרשים לשיקום בית העם, וב-2014 הושלם חידוש המבנה ע"י משרד האדריכלים HQ שדאג לשמור על חזות המבנה המקורי אף שלא הוגדר לשימור.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים