תרבות ופנאי

בית הפועלים עמל

1954

כפר סבא
בן גוריון 57