חינוך והשכלה

בית ילדים "אמנה"

1946

חיפה
- לא ידוע -