שירותים ורווחה

בית מבטחים

1963

הרצליה
שדרות חן 3