מגורים

בית מיכאל בן נפתלי

1964

תל אביב
קוממיות 5