כינוס וייצוג

בית מפא"י רמת גן

1957

רמת גן
עוזיאל 117