כינוס וייצוג

בית מפא״י רעננה

1950

רעננה
אליעזר יפה 13