תרבות ופנאי

בית עם שיכון המזרח

1954

ראשון לציון
שיכון המזרח