top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית שרת

1964

גבעתיים
משמר הירדן 18
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בשנות ה-60, עם התרחבות העיר גבעתיים דרומה, הוחלט על הקמת סניף נוסף של מועצת פועלי רמת-גן - גבעתיים, בתווך שבין אזור התעשייה כורזין לשכונת תל גנים ושיכוני ההסתדרות. הקמת מועדון בית שרת היתה חלק ממהלך של פריסה רחבה של מועדונים בשכונות גבעתיים ורמת-גן.
אבן הפינה למבנה – על מגרש שהקצתה העירייה – הונחה ביום שלישי 25.8.1965 במעמד יעקב שרת (בנו של משה שרת המנוח), אנשי מועצת פועלי רמת-גן, חברי מועצת העיר גבעתיים, חברי ההסתדרות ומוזמנים. הבנין נחנך ב-18.12.1966.
תכניות ההיתר - על אף הדמיון הצורני והרעיוני למבנה הקיים - אינן תואמות את המבנה שהוקם. בשנת 1969 הוגשה בקשה להיתר לתוספת כיתה, בשינויים ניכרים לתכניות המקוריות ובהתאמה למבנה המוכר כיום.
בחמישה העשורים שחלפו, ועל אף שינויי פנים וחוץ, עדיין ניכרים במבנה העקרונות התכנוניים, והוא עדיין משמש מרכז קהילה, תרבות וספורט, בדומה לייעודו המקורי.
(אדריכלית השימור נעה שק)

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף