חינוך והשכלה

בית תרבות לצעירים

1961

כפר סבא
גאולה 12