תרבות ופנאי

בית תרבות ע״ש נחמן סירקין

1950

כפר סירקין
- לא ידוע -