מגורים

בניין מגורים סולל בונה

1957

פתח תקוה
ההסתדרות 23