שירותים ורווחה

בנין מבטחים

1969

תל אביב
דובנוב 3