חינוך והשכלה

בנין שרת

1970

תל אביב
אוניברסיטת תל אביב

בניין ע"ש משה שרת הוא בית הספר לחינוך של הפקולטה למדעי הרוח בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. הוא תוכנן בסוף שנת ה-60 ונפתח בשנת 1970, טרם הושלמה סופית בנייתו. לייטסדורף ובלזיצמן הכילו את רוח האדריכלות ההסתדרותית גם על מבנה אוניברסיטאי זה. תכניתו מלבנית ואורכית, חזיתות פורמליות עם חלוקה רציפה וקבועה לחלונות עם הצללה בחלונות הדרומיים. הבניין בן 5 קומות, קומת הקרקע הכילה מבואת התכנסות רחבה, קפיטריה, משרדים, חדרים טכניים, כיתות ואולמות למידה שונים. קומות א-ד שמעל, היו קומות עם תכנית טיפוסית, כיתות וחדרים ממסגרות את היקף התכנית, ובמרכז גרעיני תנועה ושלוש חצרות פנימיות שהחדירו אור יום ואוורור למסדרונות המקיפים אותן.