שירותים ורווחה

בנק מלווה וחסכון

1950

רעננה
אחוזה 112 (קרית ההסתדרות)