בריאות

בריכת אילנשיל

1960

פתח תקוה
קיבוץ גבעת השלושה (הישן)