top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

מוזיאון גוף האדם

1963

פתח תקוה
שרת 16
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

מוזיאון גוף האדם תוכנן והוקם בראשית שנות ה-60. המבנה הוקם בסמיכות לקומפלקס יד לבנים ומוזיאון פ"ת שתוכננו גם הם ע"י לייטרסדורף ובלזיצמן. הקרבה לשאר מבני התרבות משלימה את מתחם קריית המוזיאונים של העיר. מבנה המוזיאון הינו ייחודי בנוף העירוני של פ"ת, כמו גם בגוף העבודות של המשרד. קונסטרוקציית הקירוי מורכבת ממפגש בין שלושה חלקי קליפות בטון היוצר קליפה אחת מורפולוגית הנשענת על שלושה קדקודים המעוגנים לקרקע במסת בטון. תפר מפגשי הקליפות מודגש בעורקים ניצבים המתלכדים לנקודה אחת במרכז גובה הקירוי. טכנולוגית קירוי הבניין הייתה חדשנית לתקופתו, בעיקר בארץ, ולאורך הפרויקט נעזר המשרד במהנדסים בכירים בטכניון, וכן נבנה דגם של המבנה בקנה מידה 1:5 על מנת לוודא את יציבות קליפת הבטון. עד היום משמש הבניין את תכליתו המקורית כמוזיאון, ומוצגות בו תערוכות וסיורים אודות גוף האדם.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף