חינוך והשכלה

מוסד חינוכי שומרייה

1950

משמר העמק
משמר העמק