חינוך והשכלה

מועדון הנוער העובד

1954

תל אביב
עמרי 8, תל ברוך