חינוך והשכלה

מועדון טכני לנוער

1964

תל אביב
יפת 104, גבעת עליה