תרבות ופנאי

מועדון רמת עמידר

1966

רמת גן
המחתרות 9 א׳