top of page

תעשייה ומסחר

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

מפעל סוגת

1959

קרית גת
שבט 5
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

מפעל סוגת תוכנן ב-1959 והוקם בתחילת שנות ה-60 בקריית גת, בסמוך לתחנת הרכבת. המפעל נחשב למוקד תעשיה אזורי חשוב וסיפק מאות מקומות עבודה לתושבי הדרום. התכנון כלל מבני מלאכה, ייצור, מחסנים, אדמיניסטרציה ועוד שלל מבנים טכניים ומעבדות משובצים בין גינות ירוקות. בזמנו, שימש המפעל לייצור סוכר מסלק שגדל בשדות בדרום הארץ. מפעל סוגת עדיין פועל וממשיך להתפתח, כיום מירב תפוקתו היא באריזת סוכר שמיובא מחו''ל.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף