top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

מתחם מועצת הפועלים רמת גן

1954

רמת גן
קריניצי 33
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית מועצת הפועלים של רמת גן (או בית ההסתדרות), נחנך במרכז העיר ב-1 במאי 1957, שלוש שנים לאחר תחילת תכנונו. הבניין בן שש הקומות, המשתרע על פני 2540 מ״ר, נועד להכיל את הפונקציות ההסתדרותיות השונות - משרדי מועצת הפועלים, קרן הביטוח לפועלי בניין, ״מבטחים״, וקרן הביטוח לפועלים חקלאיים. בשלב מאוחר יותר תוכנן להיבנות אגף נוסף לטובת משרדי לשכת המס. עוד מראשיתו זכה הבניין לביקורת על פאר וראוותנות ואכן היה שונה במאפייניו מיתר בתי ההסתדרות הנבנים באותה התקופה, לרבות אלמנטים מונומנטליים כדוגמת גרם מדרגות הספירלה שבמרכזו.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים