top of page

תעשייה ומסחר

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

צרכניה רעננה

1955

רעננה
אחוזה 114 (קרית ההסתדרות)
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

הצרכניה נפתחה 1960 בתור סניף של "המשביר לצרכן", רשת בתי ה"כל-בו" הצרכני של ההסתדרות. הרעיון למבנה צרכנות הוצג כבר בהצעה הראשונית, בין שאר מבני קריית ההסתדרות של רעננה, בתחילת שנות ה-50. המבנה יושב בראש המגרש האורכי והמרכזי השייך למועצת פועלי רעננה, למבנה חזית עם אכסדרת עמודים הפונה לרחוב אחוזה, הרחוב המסחרי של העיר. כיום פועלים במבנה מספר חנויות פרטיות שונות ובנק פועלים.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים