תעשייה ומסחר

צרכנייה שיכון ותיקים

1950

רעננה
אחוזה 168