תרבות ופנאי

קולנוע מועצת הפועלים

1950

הרצליה
- לא ידוע -