top of page

בריאות

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

קופ"ח כללית רעננה

1953

רעננה
אליעזר יפה 8
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

קופ"ח כללית הוקמה ברעננה במהלך שנות ה-50. המבנה הינו חלק ממתחם קרית ההסתדרות, ממוקם מאחורי מבנה מועצת הפועלים. תכנון המתחם ע"י לייטרסדורף ובלזיצמן מתוארך ל-1950. במהלך השנים הושלמו המבנים השונים ביניהם גם המרפאה, משוכללת ומתקדמת בת 2 קומות. בתחילת שנות ה-70 תכננו האדריכלים שיפוץ והרחבה של המרפאה. עד היום משמש המבנה כמרפאה של כללית עבור תושבי האזור.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים