top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

קריית ההסתדרות רעננה

1950

רעננה
אליעזר יפה 6 (קרית ההסתדרות)
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

קריית ההסתדרות ברעננה מכונה בשם זה, בשל הכוונה התכנונית לריכוז פיזי של כלל מוסדות ההסתדרות במושבה, בשטח בן כ 23- דונם במרכזה. בהשקעת עתק של למעלה ממליון ל״י, הופקדה התכנית לקריה אצל משרד לייטרסדורף את בלזיצמן, כך שתכלול מבנים למרכיבי ההסתדרות השונים: בית מועצת הפועלים, ובו 25 חדרים וכן אולם הרצאות, אולם קריאה וספריה; מרפאה אזורית של קופת חולים כללית; בית החינוך של זרם העובדים (שיקרא לימים על שם מנהלו הראשון י. ברטוב); בניין בנק ״קופת הלוואה וחיסכון חקלאי״ (שיתמזג בעתיד עם בנק הפועלים); אולם תיאטרון וקולנוע (קולנוע ״אורות״); ובית האגודה הצרכנית-יצרנית (במודל של המשביר לצרכן בערים). בנובמבר 1950 הונחה אבן הפינה לקרייה, כאשר הבנייה בפועל של המבנים השונים החלה כשנה לאחר מכן ועד לטקס חנוכתה במאי 1953 (בניית בית החינוך מסתיימת עוד קודם לכן, בעוד בנייתו של בית הקולנוע מעט אחר כך). קריית ההסתדרות של רעננה מהווה למעשה את הפרויקט הגדול ביותר בהיקפו של המשרד, בו הן תוכנית האב למתחם והן המבנים עצמם מתוכננים על ידו.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים