top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית ברנר תל אביב

1958

תל אביב
ברנר 5
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית ברנר, אשר היה ביתה של מועצת פועלי תל אביב, נבנה על ידי אריה שרון באמצע שנות השלושים והיה למוקד חיי ציבור הפועלים בעיר ולאחד המרכזים החשובים של ההסתדרות. המבנה המקורי, הבנוי בסגנון מודרניסטי ייצוגי, זוכה באמצע שנות החמישים לתוספת משמעותית בתכנונו של המשרד, הכוללת קומה נוספת, לצד בנייתו של אגף חדש, וכן הפיכת המרתף לאולם אסיפות. תכנון לשתי קומות נוספות מ-1959 נדחה על ידי הועדה המחוזית. עם ירידת קרנה של ההסתדרות ומכירת הנכסים במהלך שנות התשעים, נמכר גם בית ברנר וכיום הוא משמש עמותה דתית ששיפצה את פנים הבניין עד לבלי הכר.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף