top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

בית העם בני ציון

1949

בני ציון
חורשת האורנים
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בית העם ובית הכנסת תוכננו ב-1949. הם הוקמו על גבעה מטופחת במרכז מושב בני ציון. המושב הוקם רק שנתיים קודם לכן ושני המבנים הללו שיקפו צורך קהילתי וארגוני חשוב לחברים, שמתאפיין גם בבתי עם ובתי כנסת במושבים אחרים בהתיישבות העובדת. בית העם ובית הכנסת מחוברים בארקדה מקורה ועד היום הם מהווים את המרכז התרבותי והקהילתי של היישוב.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף